“Nyfiken på Växjö” – Samtalsserie med Anton och Sven – Start söndag 31 juli

Under sommaren och hösten kommer Anton Malmqvist och Sven Velander att ett antal gånger berätta om kända och okända platser i Växjö.

Start på söndag 31 juli kl 15 – en introduktion till en serie samtal om Växjö genom tiderna, som Anoteket sänder live från Växjö Domkyrka på Anotekets Facebooksida. Länken är https://fb.me/e/2EZHDV8G0

Planer för våren 2022

Några av våra planer för våren 2022:

1 Antologi – En nyskriven essä av Sven Velander har blivit antagen till en mycket uppmärksammad antologi som hade boksläpp 13 nov i Lund.

Sven kommer att berätta om boken och sin essä den 18 januari kl 19 på Fria ordets hus. Arrangör: Ord i Kronoberg. Läs mer om boken på https://litteraturrundan.se/novellantologi/

2 Henry Bronett till Växjö

Henry Bronett författare, poet, fotograf, cirkuslegend och skådespelare kommer den 12 maj att berätta om sitt författarskap.
Initiativtagare Eva Fodor Velander. Arrangör är Ord i Kronoberg.
I samband med detta har Anoteket bjudit in Henry att ställa ut sina mycket uppskattade fotopoesi bilder först på Växjö Stadsbibliotek from 12 maj under 10 dagar sedan på Galleri Sigma under ytterligare 2 veckor from 29 maj.

3 Litteraturrundan 7 maj Älmhult

Litteraturrundan lördag 7 maj kl 10-14 på Älmhults bibliotek. Initiativtagare är Eva och Sven Velander på Anoteket Mikroförlag.
Vi vill ge lokala författare i Kronoberg/Älmhult chansen att få delta i Litteraturrundan 7 maj 2022. Vi startar därför ett informellt författarnätverk i samarbete med Älmhults bibliotek. Nätverket drivs ideellt helt utan kostnader och arvoden. Vi planerar 2 nätverksträffar i vår på Älmhults bibliotek:
15 mars (syfte och mål med nätverket samt intresse för Litteraturrundan) och
5 april (framtagning av ett konkret program för Litteraturrundan).

4 Föreläsningar av Sven Velander och litterära musikframträdanden av och med InnerVoice (Eva och Sven Velander).

Ett samarbete mellan Anoteket och SENSUS studieförbund. Flera program kommer i samarbete med SENSUS under våren. Dessa bygger på våra böcker ”Järnviljan” och ”Bli RetoRik!”.

Kan vara en bild av en eller flera personer och text där det står ”FÖRELÄSNING med Sven Velander Småländska livsöden”

Kan vara en bild av 2 personer, personer som spelar musikinstrument och text där det står ”INNER VOICE Ord, Ton & Gestaltning med duon InnerVoice "Hinner inte, orkar inte"”

Historisk forskning

Sven håller sedan många år tillbaka på med historisk forskning och att transkribera och tolka historiska dokument från 1500 till 1900 talet.

Syftet med arbetet är att få fram material till flera historiska artiklar och böcker.

Vi har startat och håller på att bygga upp en sida för att strukturera och dokumentera detta arbete.

De första resultaten av historisk forskning:

En sammanfattning av släktena i Släkterna vid strömmen -En studie av släkterna Humble och Korne i Moheda (Värendsbygder, Norra Allbo hembygdsförening 2018, sid. 151–166).

Ett projekt som utmynnade i musikteatern Järnviljan som hade premiär 2019, och som senare blev kortromanen Järnviljan (Anoteket mikroförlag, 2020), baserad på en av personerna i släkten, Kerstin Olofsdotter Korne och hennes liv.

I samband med min forskning på Humble släkten, fann jag en del 1700-tals material angående Svänan i Moheda. Dessa uppgifter – vilka ej tidigare varit publicerade – har jag tillgängliggjort för hembygdsföreningen i Moheda. De gav ut boken Svänan – de fattigas kungarike 2021.

Läs mer på https://www.anoteket.se/historiskforskning/

 

Filosofisk lördagslunch “Människa, natur och hälsa” med Christer Petersson

Christers sammanfattning om sin föreläsning på lördag:
“Ni kommer inte att finna några filosofiska bråddjup! Jag kommer att utgå från mig själv som fauna fantast och landskapsskådare med visst intresse för hälsa och sjukdom. Jag drar förstås in några goda poeter och tänkare med filosofisk inriktning i berättelsen. Denna tar sin början i första Moseboken och slutar i några moderna teorier om natur och hälsa. Ungefär 50 minuter har jag tänkt ägna åt detta och sedan finns det utrymme för en dryg halvtimmas samtal/diskussion.”

Läs mer här

Filosofiska lördagsluncher

En annorlunda samtalscirkel för dig som vill diskutera olika vardagsfilosofiska och existentiella ämnen med kultur som verktyg. Vi har högt till tak och är politiskt och religiöst obundna. Ett samarbete med SENSUS studieförbund.

Deltagande under hösten 2020 är gratis.

Varje gång har vi en annan ledare med eget tema.

Läs mer här

Anmäl dig för att få ZOOM länk genom att maila till oss eller SENSUS hemsida

Släktforskning på mitt sätt

Är du nyfiken på din släkts historia och vill börja forska men vet inte hur och var du ska börja? Då är detta en kurs för dig!

Kursledaren Sven Velander och har mer än 20 års erfarenhet av släktforskning.

Kursen erbjuder dig en grundläggande kännedom om släktforskning så att du på ett enkelt sätt ska kunna komma igång med din släktforskning. Kursen innehåller en del teoretiska moment men tyngdpunkten ligger på att praktiskt användande och sökande av din släkt.

För mer info och aktuella kurser kontakta Sensus studieförbund i Växjö.

Anotekets verksamhetsområden:

Copyright © 2020 · All Rights Reserved · Anoteket AB