Intervju med Elisabeth Jönsson

Intervju med Elisabeth Jönsson

Foto: Emilie Jönsson, Maria Henell och Åsa Ahl

Elisabeth Jönsson är verksam som gymnasielärare och författare.

Intervju ”Bakom orden” (Intervjuare: Eva Fodor Velander, Anoteket Författarrum)

”Jag har alltid varit något av en sökare och betraktare av samhället” – säger Elisabeth. Enligt henne är dagens samhälle väldigt intresserad av yta och snabba resultat och vi reflekterar mindre över frågor som verkligen betyder något i livet. Att skaffa sig kunskap och bildning kräver tid som vi har allt mindre av. En kort intervju med henne kan du se här.

Elisabeths senaste bok ”Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i”

– I boken reflekterar jag över den svåra konsten att stå upp för sig själv i ett samhälle där allt ska mätas och vägas. Jag reflekterar över frågor som: Hur kan vi ge utrymme för humana värden när yta, status, titlar och yttre attribut är det som signalerar framgång? Finns det andra vägar att gå i vår individfixerade kultur för att få möjlighet att leva ett rikare liv med möjlighet att få göra skillnad för varandra?

Fotograf Carina Ståhl Fotograf: Carina Ståhl

Utdrag ur boken Mer Människa

”I möten med andra människor, genom estetiken, kulturen och i naturen får jag möjlighet att se och utveckla nyansernas språk, något som vidgar blicken och fördjupar förståelsen för mig själv och människan. Ska vi få en vackrare och mer medmänsklig värld krävs tillgång till känslolivet och de portar som öppnar upp för vår innersta sårbarhet, vår mänsklighet. Så tar vi spjärn mot enfalden och dogmatismen”.

Vad det är att vara människa i dag är den existentiella klangbotten vilken Mer Människa – tankar om livet och den tid vi lever i utgår från. Författaren delar med sig av sitt sätt att se på och förhålla sig till livet. Något som mynnar ut i tre livsvägar som beskrivs närmare i boken: viljan till kunskap, viljan till skönhet och viljan att göra skillnad.

Läsarreflektioner

Boken Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i har fått ett positivt gensvar av läsarna och i media. Bokens innehåll diskuteras i bok/studiecirklar och i sociala medier. Mer om nyheter, evenemang, läsarreflektioner med mera finns att läsa via inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens.

Anknytning till oss

1984 flyttade Elisabeth från Skåne till Växjö och har valt att stanna och verka i Småland.

– Här finns en ständigt spirande kreativitet där frön sås på de mest oväntade platser, såsom Anoteket, en verksamhet som talar till djupet av mitt hjärta. Anotekets verksamhet förmedlar värden som jag menar vårt samhälle behöver idag mer än någonsin, säger Elisabeth.

Mer om Elisabeth

Det skrivna ordet är mitt livselixir, naturen min andningsgunga, musiken min frizon. Möten med människor och olika skapande uttryck är mina främsta inspirationskällor. Att beskriva sig själv är aldrig enkelt. Det blir gärna kortare fragment, varje människa är så mycket mer än så”, skriver Elisabeth i sin presentation på www.elisabethjonsson.se