Intervju med Per Gustavsson

Intervju med Per Gustavsson

Fotograf: Lars-Erik Tobiasson

Jag är yrkesverksam författare och muntlig berättare på heltid sedan 1990.

Jag har skrivit ett 35-tal böcker för barn och vuxna, både fack- och skönlitteratur. Mitt specialområde är sagor och sägner, folktro, seder och traditioner och muntligt berättande.

Den svenska sagoskatten

När sagor blev barnläsning, glömdes och gömdes en stor del av den svenska sagoskatten. Det är den skatten jag gräver fram, ur bortglömda böcker och arkivens källare. Jag vill visa att sagor och sägner fortfarande både kan roa och oroa. Dessutom är de fascinerande källor för att få en bild av människors liv, tankar, drömmar och fantasier i ett inte alltför avlägset förflutet.

Muntlig berättare

Som muntlig berättare strävar jag efter att skapa kontakt med mina lyssnare, berättelserna föds i samspelet mellan oss. En historia är aldrig färdig förrän den berättas. Den blir till i nuet. När jag berättar sagor och sägner i skrift, strävar jag efter att skapa samma närvarokänsla. Berättarens röst ska vara tydlig. Min förhoppning är att läsaren hittar berättelser som hon berättar vidare.
Min övertygelse är att litteraturen ska vara tillgänglig för alla. Därför berättar och skriver jag flitigt för människor med läs- och skrivsvårigheter och olika funktionshinder.

Utdrag ur senaste bok

Värdefulla sagor, Natur & Kultur, 2015. Medförfattare: Mikael Thomasson.

”När mobilen sms-pinglar uppfordrande, mobilsignalen pockar på uppmärksamhet och hörlurar stänger ute den pågående världen, kan då ord som förmedlare av kunskap, information och underhållning hävda sig i denna uppkopplade värld. Enbart ord. Inga bilder, ingen musik, ingen animation. Det paradoxala är att ord formade till en berättelse fortfarande förmår fånga barn och ungdomars uppmärksamhet. Och inte bara fånga, utan ofta fullständigt inta dem.”

Läsarreflexioner och kritik

Värdefulla sagor
”Nu finns en fantastiskt fin och alldeles nyutkommen bok till hjälp för alla som vill arbeta med sagor i skolan eller kanske läsa en saga och diskutera den hemma.” – Anna Johansson, www.kulturkollo.se

Kloka kvinnor och finurliga flickor, LL-förlaget 2011
Per Gustavsson är fenomenal på att hitta förbisedda gamla sägner och sagor. Dessutom är han en enastående berättare, både muntligt och skriftligt. Språket är enkelt men det är också livfullt och färgstarkt, dvs. precis så som en lättillgänglig språkdräkt ska vara. Elisabeth Eliasson Roos, Bibliotekstjänst.

Läskiga vidunder och sällsamma djur, Alfabeta 2008
Förenar vetenskaplig vederhäftighet med fin narrativ känsla. Små mikroberättelser släpper in fiktionen i faktaredovisningen, texten korsbefruktas på ett inspirerat glidande vis. Boken blir så mer än bara fakta, mer än en samling folkloristik. Framställningen får litterärt värde; tankarna går till sådana storheter som Jorge Luis Borges. I det lilla formatet öppnas ögonen för gliporna i tillvaron, utrymmena mellan fantasi och verklighet. Per Israelsson, Svenska Dagbladet 090112.

Anknytning till trakten

Nu bor jag i Bjärnum i Norra Skåne, men under 20 år bodde jag i Ljungby och var med om att starta Ljungby berättarfestival och Sagomuseet. Mycket av det jag berättar, både skriftligt och muntligt, bottnar i den muntliga traditionen i Sagobygden, kommunerna Ljungby, Alvesta och Älmhult.

Hemsida

www.pergustavsson.nu

Per Gustavsson på Kittebo Kursgård. Fotograf: Sven Velander.

Per och Jan 600 300 klon4     Per huvud 600 300