Punkpoesi för trasiga själar på Författarkväll Ord i Kronoberg 30 oktober kl 19-21

Punkpoesi för trasiga själar på Författarkväll Ord i Kronoberg 30 oktober kl 19-21

Vårt bidrag till kvällen heter Punkpoesi för trasiga själar och bygger på Svens essä med samma titel och några av hans sånger.

Allt vi framför, både text och musik, är skriven av honom själv.

Jag läser upp några skärvor ur Svens essä och Sven spelar sina låtar mellan skärvorna.