Intervju med Sven Velander

Intervju med Sven Velander

”I tidig barndom fick jag en grundkänsla för den lokala historiens värde av min far, när jag följde med honom på olika fotouppdrag. Bilderna han tog hamnade ofta i någon av lokaltidningarna.”

Så beskriver Sven Velander den grundkänsla som driver även honom på sin kreativa bana.

Intervju ”Bakom orden” (Intervjuare: Eva Fodor Velander, Anoteket Författarrum)

”När jag skriver musik, så spelar jag på min gitarr tills jag fångar en melodi från universum, men jag kan även tonsätta andras texter” – säger Sven, Författarrummets ”Bob Dylan”. Sitt djupa intresse för rockmusik har gjort att han har läst otaliga biografier om olika rockmusiker för att veta mer om det som finns bakom kulisserna. Han har lagt på minnet så många detaljer, att man skulle kunna kalla honom för ett levande rockmusiklexikon. Sven ser även friktioner mellan bandmedlemmar som en positiv kraft för musiken som skapas. En kort intervju med honom kan du se här.

Många strängar på sin lyra

Sven är en person med många strängar på sin lyra: han är bland annat storyteller, låtskrivare och föreläsare. Han har även ett gediget intresse för historia och försöker hitta svaren i många av dagens företeelser genom att titta i backspegeln.

Sven har en fil.kand. i religionsvetenskap och en fil.kand i historia samt diverse examina i informationsvetenskap och driver egen verksamhet inom SweBizz AB under varumärket Anoteket. ”Tanken med Anoteket är att dela med mig av de kunskaper jag förvärvat genom åren och bygga upp en verksamhet kring olika kulturyttringar som skulle kunna vara till inspiration och glädje för många. Jag vill använda kulturen som ett verktyg inom min verksamhet.”– säger Sven. Verksamheten innefattar tre huvudområden: bildföreläsningar folkliv, musikverkstad och släktforskning.

Sven har även påbörjat en skriftserie inom ämnet folkliv och folktro. Den första skriften handlar om ”Kloka gubbar och visa käringar – En studie av Folklig läkekonst på 1800-talet”.

Sven bok 1 600 300

Utdrag ur en av Svens sånger, Vykort från verklighet:

”Hoppar man rakt ut i livet behöver man färdighet,
Hoppar man utan nåt skyddsnät så kan det bli fel.
Bör man skicka ett ohämmat vykort från verklighet,
Får man känna sig trygg i form av ett spel.”

Anknytning till trakterna och Kittebo Kursgård (nu Anoteket)

Sven är uppvuxen i grannbyn och har även bott på Kittebo. Även hans förfäder har varit bosatta i Mäxarp och i Kittebo under 1700 och 1800-talet.

Sven har grundat Kittebo Kursgård tillsammans med sin hustru, Eva. Arbetet med att skapa ett kulturcentrum där människor kan mötas fortsätter inom Anoteket.

Kultur som verktyg

”Ett möta andra människor är också att få en inblick i andras kulturer. Det är genom möten vi blir rikare, vi måste alltid på något sätt att söka förstå. Den som inte är som vi behöver inte nödvändigtvis bli som vi. ” – tycker Sven.

Genom att studera religion och historia har Sven fått insikt i att vi alla har ett arv att förvalta, vi är alla kulturbärare. Med denna insikt försöker han möta människor där de för tillfället befinner sig och arbetar utifrån deras vardag. ”Genom respekt för andras kulturarv, skapar vi också respekt och förståelse för det som vi har att förvalta.” – menar han.

Sven använder kultur som verktyg i många olika sammanhang: ”Att möta människor från andra kulturer är inte bara berikande utan ger insikt i vad som är min kultur. Det är en förutsättning vid möten för att känna sig trygg i sig själv och gör att man växer och får en bredare bild av hur det är att vara människa.”

Mer om Sven

Mer om Sven och hans verksamhet kan du läsa på Anotekets övriga sidor.