Musikteater

JÄRNVILJAN – om pengar, makt och avund i 1600 talets Småland

PROJEKTETS VÄRDEGRUND

Det är ett folkbildningsprojekt, så alla får vara med efter egen förmåga oavsett tidigare erfarenhet. Vi bemöter varandra med respekt och tävlar inte med varandra. Vi gillar kollektivt skapande, att växa och utvecklas tillsammans och motiveras genom gemensam skaparglädje.

KOSTNADSFRI TEATERCIRKEL FÖR AMATÖRER

Onsdagar kl 18:00-20:30 på Sensus, Norrg 15.

Alla är välkomna oavsett bakgrund och erfarenhet- skådespelare, sångare, statist, körmedlem, scenarbetare - som har drömt om att stå på scen eller bara vill vara delaktig bakom kulisserna i processen att skapa en teaterföreställning och vara en del i en teaterensemble i någon form. Flera lyhörda konstnärliga ledare kommer att dela med sig av sina erfarenheter för att stödja vår skapandeprocess.

Premiär för teateruppsättningen är på lördag 25 maj 2019 kl 15 på Kvenneberga bygdegård.

Vill du veta mer om teatercirkeln är du välkommen att besöka oss  för att se hur vi jobbar.

LOGGBOK – Tidplan och info om våra aktiviteter

— o —

Projektets namn: Musikteater släktkrönika Humble och Korne
Projektägare: Studieförbundet Sensus Östra Götaland
Projektledare/producent: Eva Fodor Velander, eva@anoteket.se, 070-239 19 45

Projektet vill skapa en musikteater, ett ”musikaliskt bygdespel” med historiskt tema – baserat på släkterna Humle och Korne som dominerade i Alvesta kommun på 1600-1800 talet – genom ett antal studiecirklar där deltagarna är medskapare för att successivt arbeta sig fram till en färdig musikteater på landsbygden. Dessa släkten var knutna till två Kvarnar – som låg i Torpsbruk Kornans och Humblans som fortfarande finns kvar – och hade olika förtroende uppdrag inom kyrkan men också i civilsamhället som fogdar och länsmän.

Teatern kommer att bygga på olika domstolsprotokoll från 1600-1700-tal och ska tas fram gemensamt genom flera studiecirklar: teater, musik och kostym.

Projektet lyfter fram lokalhistoria och kulturupplevelser och genom att alla är medskapare i processen kan projektet bli identitetsskapande och stärka sammanhållningen mellan människor samtidigt som det bidrar till den kreativa näringen och möjlighet till kulturupplevelser för fler människor på landsbygden.

Synopsis

Titel: ”Järnviljan – en släktkrönika om pengar, makt och avund i 1600-talets Småland”.
Omfång: ca 2 tim inkl 30 min paus
Bärande idéKerstin Olofsdotter Kornes liv från vaggan till graven med allt vad livet kan innehålla utav glädje och sorg. Dramat är skrivet ur ett kvinnoperspektiv.

Bakgrund till projektet

Sensus Studieförbund och Anoteket har beviljats projektmedel av Leader Linné för att skapa en musikteater/ett musikaliskt bygdespel baserad på verkliga händelser under 200 år i Moheda. Sensus är projektägare och Eva Fodor Velander är projektledare.

Sven Velander har genom släktforskning kommit i kontakt med en av sina anor inom Humle (Humble) släkten, som var lokaliserad i Moheda och dominerade socknen mellan 1630 och 1833. Musikteatern ska vara en slags släktkrönika, baserad bl a på de händelser vilka kan utläsas i domböckerna om släktena Humle och Korne.

Arbetet med manuset utgår från Svens forskningsmaterial, där olika rättsfall ur domböcker och kyrkoräkenskaper är nedskrivna. Personer från släkterna Korne och Humble förekommer tillsammans med andra, soldater, hustrur, pigor, präster och befäl etc. Språket är på svenska med 1600-tals stavning och uttryck. Materialet kommer att kompletteras med dåtida historiska fakta och andra händelser av manusförfattaren.

Grundmusiken är skriven av Sven och kommer att anpassas till 1600-tals musik, i samarbete med Musik i Syd.

Mer om projektet – LOGGBOK

På vår loggbok kan du läsa mer om våra aktiviteter och om det som har hänt hittills.

Vill du veta mer eller är intresserad av att delta i en studiecirkel? Kontakta oss!

Projektet finansieras av EU:s landsbygdsfond tack vare ett projektbidrag från Leader Linné Småland och Jordbruksverket. Länk till projektbeskrivning på Leader Linnés hemsida

Det formella myndighetsbeslutet är fattat av Jordbruksverket.

Länk till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Långt bort i tiden där man inte sätter gränser, fann vi det aningslösa och på det viset skapade vi Anoteket. Tanken är att vara en kulturbärare med fokus på livskvalitet genom att odla våra intressen inom skrivande, musik och folkliv.

Anoteket är ett varumärke av SweBizz AB.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att maila till eva@anoteket.se

Copyright © 2015 · All Rights Reserved · Anoteket