År: 2019

Föreläsning – Hinner inte, orkar inte

Hur kan du få mer tid, mer ork och samtidigt större frihet att leva ditt liv som DU vill?

En föreläsning om vägen till att hitta ett annat sätt att leva och få mer tid och ork genom medvetna val och fokus på det som verkligen är viktigt i DITT liv. En praktisk och samlad bild över ett hållbart vardagsliv på dina villkor!

För dig som känner att du vill få mer tid och ork men inte vet var och hur du ska börja – oavsett om du är mitt uppe i karriären, är arbetssökande, pensionär eller bara vill veta mer om ämnet. Du får inspiration till konkreta (små eller stora) förbättringar som du kan göra för att komma närmare DITT drömliv.

Syftet är att inspirera dig till att börja fundera och reflektera kring orsakerna till tidsbristen och riskerna för utmattning i ditt eget liv.
Målet är att hitta olika sätt till att få mer tid och ork så att du kan finna ett enklare, rikare och lyckligare liv.

Innehållet bygger på teori och fakta från olika böcker och hemsidor inom ämnet blandat med egna upplevelser, förklaringar, erfarenheter och iakttagelser.

Vi utgår från två av de stora problemen i det moderna informations- och prestationssamhället: att tiden inte räcker till och risken för kollektiv utmattning.

Föreläsningen undersöker våra dilemman och utmaningar:
• samhällsnorm – det komplexa livet, status, att vara lyckad eller lycklig.
• pengarnas roll i vår livskvalitet och begreppet rikedom.
• informationsmängdens och de sociala mediernas inverkan på våra liv.
• vår livsstil, matvanor och framtidsutsikter.

Mer info

Anmälan Växjö måndag 28 okt kl 17:30

Anmälan Kalmar tisdag 29 okt kl 17:30

Inbjudan till Antologi

Anoteket planerar att ta fram en Antologi med temat livskvalitet.
Titeln är ”Den meningsskapande människan” och genren är essä.
Både etablerade och nya författare är välkomna att lämna ett bidrag.

Din essä ska vara högst 10 000 tecken inklusive blanksteg (motsvarar ca 10 boksidor).

Skicka ditt korrekturlästa bidrag som Word-fil senast 30 november 2019 till Eva Fodor Velander eva@anoteket.se och skriv i ämnesraden Bidrag till Antologin.

Redaktionen består av några av Ordbryggarna, se www.anoteket.se/ordbryggarna .

Läs mer på www.anoteket.se/ordbryggarna/antologi

Anotekets Teatersällskap på 1600-tals helg i Östra Sallerup Skåne

Anotekets Teatersällskap var inbjuden till en 1600-tals helg i Östra Sallerup i Skåne.

Musikteatern Järnviljan gav ett smakprov under middagen för alla frivilliga och vi föreläste om musikteaterprojektet.

En minnesvärd helg som hade allt allt från musikunderhållning och fackeltåg till föreläsningar om snapphanar, många intressanta utställare och klädkavalkad.

Alexandra

1 Varför ville du delta i detta projekt?
Jag är både teater- och historieintresserad så det verkade vara en fin kombination. Jag hade träffat producenten och regissören i ett annat ärende då de ändå hade nämnt det här teaterprojektet. De verkade så entusiastiska och vänliga så jag tänkte att det verkade vara ett bra sammanhang. Jag ville också pröva något nytt och gärna bland människor jag inte kände sedan tidigare.

2 På vilket sätt får din kreativitet komma fram?
Jag är lite tillbakadragen som person men inte direkt blyg. I rätt sammanhang tycker jag om att agera, ta olika roller och klä ut mig. Jag tycker att det är väldigt kreativt när människor möts så här under enkla förutsättningar och börjar fantisera och skapa något ihop. Det är kreativt ur många aspekter för vi måste också handskas med varandra och våra olika personligheter. Det kräver mycket anpassning och lyhördhet.

3 Hur ser du på att arbeta som vi gjort utifrån ”Teater på vårt sätt”?
Eftersom det är teater på vårt sätt så blir det unikt. Det hade det varit om någon annan gjort det på sitt sätt också. Jag tycker att det är väldigt modigt att välja ett sådant arbetssätt för man vet aldrig vartåt det tar vägen. Jag har själv arbetat med deltagardemokratiska metoder i mitt professionella arbete och tycker att det är viktigt att våga låta människor vara medskapande. Det betyder inte att man behöver släppa på de eventuella expertkunskaper man har. En riktigt djup kunskap om något innebär för mig också att man är medveten om att man inte kan allt, utan att det finns andra människor som kan, ibland från ett annat håll. I just det här projektet har vi fått styra upp processen lite vartefter tiden gått och vi lärt känna hur gruppen fungerar.

4 På vilket sätt har du förändrats eller utvecklats som människa?
Det är speciellt att möta människor intensivt under några timmar och arbeta ihop samtidigt som vi inte vet mycket annat om varandra. För mig är det en befriande känsla. Det är ingen prestation kring arbete, boende, familjeförhållanden, utan det är möten som handlar om den här teatern. Och ändå är det självklart rätt så djupa delar av oss som människor som kommer fram. Jag tycker att det är utvecklande att möta sina egna förutfattade meningar också. De första intrycken av människor, och det man först tillskriver andra, förändras alltid efter ett tag. Det är lite av ett socialt experiment det här med en amatörteatergrupp och stundtals ganska kämpigt också. Jag som är en van projektledare i mitt arbete tycker att det ren terapi att försöka att inte lägga mig i för mycket utan låta det hela flyta. Det är lite jobbigt ibland, men välgörande för just mig tror jag.

5 Vad är den största utmaningen som regiassistent med ansvar för historisk touch på mat, kläder m m?
Det svåraste är väl att just tagga ner och hålla en lagom nivå på historisk korrekthet och sådant. Det här är ju en amatörföreställning men ändå med en smula ambition. Allt är ju hemgjort, men vi har ändå diskuterat många detaljer…länge…

6 Vad kommer publiken att få uppleva på premiären?
De kommer att få möta något de aldrig mött förut. Det här är ju teater på vårt sätt.

7 Skulle du vilja fortsätta med teater eller musik i någon form i framtiden?
Jag vill absolut fortsätta och vet att jag kommer att göra det på något sätt. Vi får se hur.

Eva

1 Varför ville du göra detta projekt?
Jag älskar att prova på saker jag aldrig har gjort, för genom nya utmaningar utvecklas man bäst. Jag har aldrig varit producent förut, däremot har jag projektledarerfarenhet inom de kreativa näringarna. Dessutom får jag delta i teater och sjunga.

2 På vilket sätt får din kreativitet komma fram?
Genom att leda en stor ensemble kommer man alltid att ställas inför stora utmaningar vilket ger möjlighet till min kreativitet att komma fram genom att behöva lösa alla möjliga och omöjliga problem och uppkomna situationer.

3 Hur ser du på att arbeta som vi gjort utifrån ”Teater på vårt sätt”?
Alla får komma till tals och vi som ledare också deltar och inte bara iakttar.

4 På vilket sätt har du förändrats eller utvecklats som människa?
Jag har utvecklat mitt ledarskap och jag vågar att stå på scen och göra bort mig inför en grupp. Jag har även utvecklat mig genom att sjunga.

5 Vad är den största utmaningen med att vara producent?
Att ha ansvar för hela produktionen har jag aldrig varit rädd för men jag trodde aldrig att det var så hårt arbete. Jag hade möjlighet att öva mig på att både se helheten och de detaljer som bär upp helheten.

6 Vad kommer publiken att få uppleva på premiären?
En storslagen historisk föreställning – som bygger på ett originalmanus på unik lokalhistoria och nyskriven musik – där vi amatörer jobbar som ett team och bjuder på oss själva och en gestaltning av personer som levde under svenskt 1600-tal, allt detta blandat med mycket vackra sånger.

7 Skulle du vilja fortsätta med teater eller musik i någon form i framtiden?
Ja, absolut, i någon form.

Sven

1 Varför ville du delta i detta projekt?

Jag ville pröva på att se hur man skulle kunna gestalta historia med teater och musik. Därför sökte jag och min hustru Eva pengar till detta teaterprojekt med manus baserat på historiska personer.
Tanken var också att – eftersom jag har i cirka 30 år skrivit popmusik – vi skulle kunna använda mina melodier i en 1600-tals musikalisk dräkt. I musikteater arbetar skådespeleri och musik i ihop, sångtexterna förklarar och för historien vidare.
Att skriva manus och dessutom regissera är en stor utmaning eftersom jag saknar teaterförankring.

2 På vilket sätt får din kreativitet komma fram?

I allra högsta grad genom att vara manusförfattare, kompositör och regissör, det ena föder det andra. Inspirationen ligger i att ha ett konkret mål och en deadline. Min kreativitet finns alltid där men om jag får respons och stimulans flödar den ännu mer.
Sedan föds det ny kreativitet när man ska gestalta figurerna i teatern och skådespelarna får ett mycket stort utrymme för tolkningar. Deras olika personligheter tas också till vara och ger liv åt rollfigurerna.

3 Hur ser du på att arbeta som vi gjort utifrån   ”Teater på vårt sätt”?

Vi har valt att arbeta på vårt sätt för att ta vara på den kompetens som finns i ensemblen och göra människor delaktiga istället för att bli kommenderade. Det föder också kreativitet och ansvar när människor får frihet.
Jag har i grunden en “gör det själv” mentalitet och har inga större problem att ge mig in på saker som jag inte behärskar. Det var så när jag en gång i tiden började skriva musik utan att ha någon musikalisk utbildning, vilken jag fortfarande inte har.
Det är också en styrka om man inte vet gränserna, eftersom då är det lättare att ta ut svängarna , man hittar intressanta och ovanliga lösningar som kanske en professionell yrkesman inte skulle använda. Oftast är det vår egen erfarenhet som också begränsar oss.

4 På vilket sätt har du förändrats eller utvecklats som människa?

I denna grupp har jag blivit mer självsäker på att agera eller spela inför andra och min kreativa sida att leda en grupp har utvecklats. Som regissör tittar jag inte enbart på skådespelarna utifrån utan jag även deltar och är en av dem.
Eftersom man är en levande organism, förändras man varje dag, men naturligtvis förändras man och oftast berikas genom möten med andra, vilka inte alltid uppfattar saker och ting på samma sätt som jag. Jag tror också att frihet för människor gör dem mer kreativa och harmoniska.

5 Vad är den största utmaningen med att vara regissör, manusförfattare och sångskrivare?

Att man inte vet från första början hur resultatet kommer att bli och det är positivt. Jag tror att jag har en fördel att jag inte är professionell i det jag gör, alltså har jag inget som jag måste leva upp till och tänka på någon form av prestige.
Det jag absolut inte vill vara är en föredetting som gjorde något bra för tio år sedan och lever på denna merit ännu. Eftersom jag i mycket lever för kreativiteten så är det den som är viktigast för mig.
Jag har aldrig skrivit ett manus, så hur skulle jag kunna veta om jag kan, det var bara att börja skriva.
Jag har aldrig regisserat så det jag kan utgå ifrån är vad jag själv skulle kunna vilja se på scen.
Eftersom jag även själv står på scenen, så har jag haft nytta av att jag varit frontman i det band jag spelar i.
Sedan måste tilläggas att alla skådespelarna är också regiassistenter och vi har ett väldigt öppet klimat, där vi diskuterar med varandra och regisserar varandra. Man ska aldrig underskatta människors kunskaper, om inte annat så har alla varit skådespelare i den teatern som heter livet.

6 Vad kommer publiken att få uppleva på premiären?

De får uppleva en unik föreställning med en samling personligheter som har valt att göra något tillsammans och vilka är medskapare med ett mycket stort inflytande.
Publiken kommer att få se teater på vårt sätt, där inte förutbestämda teatertraditioner och skådespelarhögmod står i fokus. Vi fokuserar på en helhet där människor står i centrum och gör sitt bästa där ingen är mer värd än någon annan, utan alla är länkar som behövs för helheten.
Sedan har vi något intressant att berätta och det gör vi i ord och ton, så håll i hatten, ni kan inte motstå oss!

7 Skulle du vilja fortsätta med teater eller musik i någon form i framtiden?

Musik kommer jag alltid att fortsätta med i någon form, men teater kanske med färre aktörer, roller och mindre rekvisita. Det är ganska dyrt att sätta upp en teater och allt handlar inte bara om bidrag och stor biljettförsäljning, utan först och främst måste man ha något man vill berätta. Sedan får kreativiteten flöda.

 

Johnny

1 Varför ville du delta i detta projekt?
Jag blev tillfrågad av Sven Velander om jag ville vara med i ett teaterprojekt, och eftersom jag känner Sven väl sedan långt tillbaka i tiden, så tackade jag ja till det. Hade någon annan frågat samma sak så hade jag definitivt sagt nej.

2 På vilket sätt får din kreativitet komma fram?
En svår fråga som det är svårt att bedöma själv. Det är en sak som andra får bedöma och uttala sig om. Jag vet inte om jag egentligen är så speciellt kreativ överhuvudtaget numera, jag var nog något mer kreativ för 10-20 år sedan.

3 Hur ser du på att arbeta som vi gjort utifrån ”Teater på vårt sätt”?
Jag tycker väl att det hela har fungerat bra överlag, om man har i åtanke att flera av de medverkande här  varken har spelat teater eller stått på en scen tidigare. Det finns naturligtvis lite smådetaljer att slipa lite på. Själva arbetsmetoden och upplägget har annars fungerat förvånansvärt bra.

4 På vilket sätt har du förändrats eller utvecklats som människa?
Jag anser inte att jag har förändrats någonting alls på alla sammankomsterna med teatergruppen, utvecklats inom gebitet att spela teater kan jag dock kanske ha gjort något, vilket nog är så gott som fullständigt oundvikligt i det här sammanhanget med studiecirkeln om teatern. Däremot så har jag helt klart utvecklats kunskapsmässigt, vad gäller olika händelser och hur folket levde på medeltiden och framförallt under 1600- och 1700-talet.

5 Vad är den största utmaningen som regiassistent med ansvar för språk och historiska fakta?
Jag har i stort sett svårt att se några speciellt större utmaningar med att agera som en så kallad regiassistent, när det gäller att ta fram historiska uppgifter om gången tid, och redogöra för diverse olika historiska detaljer. Jag ser nog inte heller någon utmaning i en språklig fördjupning eller att kontrollera och rätta språkfel i skrivelser eller annat, eller som i detta fall med ett manus till en teaterpjäs.

6 Vad kommer publiken att få uppleva på premiären?
Förhoppningsvis en bra och väl genomförd teaterföreställning, där då alla smådetaljer är tillrättalagda, och allt flyter på och klaffar just så som det är tänkt.

7 Skulle du vilja fortsätta med teater eller musik i någon form i framtiden?
Definitivt inte då jag helt saknar intresse för detta, förutom då om det nu eventuellt skulle bli ett nytt, liknande teaterprojekt med samma ledarteam.

 

Jurek

1 Varför ville du delta i detta projekt?
Jag tror att det här projektet kombinerar många saker som är viktiga för mig. Jag gillar både musik och skådespel och är intresserad av historia och historisk rekonstruktion. Så när Kristina rekommenderade att försöka delta i detta projekt blev jag omedelbart redo för det. Visst var det en stor utmaning med språket i början. Vi båda började lära oss svenska nyligen, så att prata och agera i det nya språket kändes nästan omöjligt i början. Men vi ville ha den här utmaningen, för att ha en bra anledning att förbättra och ett bra sätt att träna språket samtidigt.

2 På vilket sätt kommer din kreativitet fram?
Jag tycker att det här projektet är win-win. Från början kunde vi sätta in våra egna idéer och att samarbeta tillsammans mot ett gemensamt mål är alltid inspirerande. Att sjunga, dansa och agera hjälper alla att hålla den kreativa motorn igång. Jag tror att kreativitet, som allt annat, blir starkare genom övning. Därför försöker jag alltid att omge mig med kreativa projekt och människor, så mycket som möjligt.

3 Hur ser du på att arbeta som vi gjort från “Teater på vårt sätt”?
Jag tror att vi alla lär oss mycket under hela processen. Varje person i gruppen har sin egen styrka och det är kul att se alla som bidrar på deras individuella sätt. Det är fantastiskt att jobba på det sättet eftersom du kan fokusera på din styrka och även prova nya saker. Nu när premiären närmar sig blir det svårare att fortsätta på det här sättet. Vi ser alla att vi måste vara redo för premiären och känner oss nervösa. Men jag tror att det fortfarande är en bra metod, för att vi kan arbeta hand i hand.

4 Hur förändrades eller utvecklades du som  människa?
Jag lärde mig mycket om den svenska kulturen och det svenska folket. Jag tror att varje gång man är i kontakt med andra kulturer, förändras det också något i dig själv. Jag tror att jag också lär mig mycket genom att jobba med alla dessa fantastiska och mångsidiga människor.

5 Vad är den största utmaningen att vara ansvarig för media?
Jag arbetar mycket med media i mitt jobb, så jag är ganska säker med de tekniska utmaningarna, men det är svårt för mig att alltid hitta tiden att arbeta på media. Jag har en hög förväntan på mig själv och vad jag gör, så det är ofta en utmaning för mig att hitta en balans mellan kvalitet och tid.

6 Vad kommer publiken att uppleva på premiären?
En svensk adelsman med en stark tysk accent.

7 Vill du fortsätta med teater eller musik i någon form i framtiden?
Säkert. Jag gillar att berätta historier på all möjliga sätt. Just nu är min svenska inte tillräckligt bra för att skriva och berätta historier, så musik är ett bra sätt att kompensera för det. Att agera och kombinera rörelser och språk är också ett bra sätt att lära sig språket bättre och snabbare. Jag vill verkligen fortsätta och jag är säker på att det alltid kommer att finnas någon form av musik och någon form av skådespel eller rollspel i mitt liv.

 

Anotekets verksamhetsområden:

Copyright © 2020 · All Rights Reserved · Anoteket AB